The Midas Touch ชุลมุนปั้นดิน…ให้เป็นดาว (2013)

the-midas-touch-2013-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b

The Midas Touch (2013) ชุลมุนปั้นดิน…ให้เป็นดาว
เรื่องย่อ : ละครเกี่ยวกับเด็กชายอายุ 12 ปีที่ fantasises เกี่ยวกับการมีเงินเพียงพอเพื่อให้สามารถรักษาโรคหัวใจร้ายแรงคุณยายของเขา เมื่อเขาพบตัวเองในบ้านผีสิง เจ้าลึกลับ ‘แก่’ เขาปรารถนา – สัมผัสไมดาสอยู่ เด็กก็เรียนรู้ว่า มันเป็นมากกว่าการแช่งพรเมื่อทุกอย่างที่เขาสัมผัสกลายเป็นทอง

Related Movies