Nausicaa of the Valley of the Wind มหาสงครามหุบเขาแห่งสายลม (1984)

nausicaa-of-the-valley-of-the-wind-1984-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab

เรื่องย่อ

เหตุการณ์ที่ทำลายอารยธรรมมนุษย์และระบบนิเวศน์ของโลก กลุ่ม ผู้คนที่กระจัดกระจายถูกแบ่งแยกจากกลุ่มอื่นด้วย “ทะเลเน่า (Sea of Corruption)” (fukai ในภาษาญี่ปุ่น) เกิดป่าของเชื้อรามีพิษ ที่เป็นศูนย์ของเหล่าแมลงขนาดยักษ์มากมาย เนาซิกะ (Nausicaa) เป็นชื่อของเจ้าหญิงในประเทศเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ ณ หุบผาสายลม ดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขบนผืนดินที่ยังอุดมสมบูรณ์ผืนน้อยๆ เป็นเจ้าหญิงของเมืองเล็กๆ ริมทะเล มีลมคอยพัดกำบัง ทำให้ปลอดภัยจากเกสรพิษ เธอพยายามค้นหาสาเหตุการเกิดป่าพิษรวมทั้งวิธีแก้ไขจากการสังเกตและทดลองมายาวนาน จนค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมาก เธอมีความสามารถตั้งแต่การบังคับเครื่องร่อนอย่าง Mehve จนถึงการพยายามสื่อสารกับโอมุ และพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ และหวังจะหาหนทางในการอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย แต่ผู้คนในเมืองอื่นๆ กลับไม่เห็นด้วย กลับใช้วิธีรุนแรงจน เกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ ทำให้ป่าพิษยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกที ยิ่งมีการขุดพบเทพสงครามที่ยังมีชีวิต ยิ่งทำให้ปัญหาระหว่างมนุษย์กับโอมุซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ นาอุสิกะ จะแก้ปัญหาระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กับโอมุได้อย่างไร เป็นภารกิจของเจ้าหญิงตัวน้อยๆ ที่มีภารกิจแห่งการประณีประนอม ที่จะหาหนทางให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายอย่างสันติวิธีให้จงได้

Related Movies